Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr GUT/29 9 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Spójności

Program dyskusja podczas panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: janowski oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A., Wywóz Nieczystości Płynnych Maria Borkowska, PHU „DAMP” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieliczkach , CER MOTOR SPÓŁKA Z O.O., EC-Jarosław Sawa, karierawfinansach.pl , Larix Janusz Pieła Spółka jawna, STER Spółka . z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka, DPH Piotr Lewandowski, HartMet , PAWEŁ MALINOWSKI LUS-AR

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *