Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr CGB/56 5 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek debata podczas spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Szczyrku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport drogowy towarów
 • Szkoły podstawowe
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex S.A., IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Mazury S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Czesław Dawida, Kazimierz Magoń, Mieczysław Trojanowski Sp. Jawna , „TECHNISOFT” , Art Inwestycje Rafał Kamecki, Drukarnia Opakowań OPUS SA, Informer Med Sp. z o.o., Merchandising Team Kozicki Spółka Jawna, SŁAWOMIR NOWAK, Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., Agrarius , TENEX Sp. z o.o., Gmina Miasto Ełk

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *