Scenki kreatywne – zalecenia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do pracy dyplomowej:

 • symulacja zespołowa – „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
 • zabawa słownikowa – „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” i „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku”
 • symulacja lingwistyczna – „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na danych źródłowych z filmu” oraz Kaskadowe Symulacje oraz „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
 • symulacja menedżerska – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
 • symulacja menedżerska : „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” i „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość”
 • symulacja słownikowa : „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” oraz „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
 • zabawa decyzyjna – „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów ocenianych pisarzy emigracyjnych” oraz „Walory turystyczne Dalmacji”
 • symulacja lingwistyczna : „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski” i „Strzałkowo w przestrzeni wieków”
 • symulacja edukacyjna – „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych” i „Obraz stresu w kulturze medialnej”
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *