Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr ZES/88 6 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Nałęczowie
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żagański oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „LUMOS”, POLAR S.A. , Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A., ALLMAT F.H.U. M. STĘPNIK, Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , AGNAT Sp. z o.o., DAKO Konrad Lasek Producent Lizaków, HOBBY.NET , P.P.H.U. STAL – MET Sawicz Ryszard, SCOUT Sp. z o.o., WOOD-MIZER INDUSTRIES , ELDOM P.P.H.U. DOROTA PAŁUBICKA, ORZEŁ , Pek-Mont Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *