Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr XCF/56 3 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Zakopanem
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Ubezpieczenia na życie
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: górowski oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A., Cementownia „Wierzbica” S.A., Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Bowal” Sp. z o.o., Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , „METREX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Marek Chuchracki, Alba Thyment , EDF Polska Sp. z o.o., KOMPUTRONIK , Megabajt sp. z o.o., PLAYARENA , Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW” , EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska, Tomasz Tabor, CENTRUM STOMATOLOGII „MAX-DENT” – PAWEŁ ŁAZICKI

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *