Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr YZK/59 5 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Gorzyce” S.A., Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , DEXTEL Spółka z o.o. s.k , Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV SAT Świerże Górne , CELON PHARMA , ECOTECH Polska Sp. z o.o., Infolex Jerzy Kustra, Mars Polska Sp. z o.o., Rabugino , WebTailor Sp. z o.o., FANO Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze ZREMB Sp. z o.o., Fabryka Map Mieczysław Szwarc, Anna Czerwieniec spółka jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *