Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr XWU/53 8 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Spotkania team building w Zakopanem
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wałbrzyski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Regionalnego Sp. z o.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL -CHOJNICE” S.A., „ELSAT 21” S.C. , Instalacja i Konserwacja Urządzeń Telekomunikacyjnych i Teletransmisyjnych „AZART” Wiesława Zwolak, „Euroflorist” Sp. z o.o., ArchiDoc S.A., COMPOL II , Internetowy Dom Mediowy , Marek Jedrzejczyk Zarzadzanie, Radionika , Vac Aero Kalisz , Darymex D.Gruca i R.Rączka Spółka Jawna, TIA S.C. TOMASZ ŚLANDA, ADAM ŚLANDA PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI, All Spice Marzenna Niegodzisz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *