Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr XCB/94 7 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Programu Społecznego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Pomiar stopnia implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Konferencje w Wieliczce
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sochaczewski oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: Administracyjna Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „ASSON”, Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Chojnicach Sp. z o.o., Auto Serwis Piotr Masicz, SEBRUK S.Szast kosztorysy budowlane, układanie kostki brukowej, Firma Usługowo-Handlowa Telewizja Kablowa „KWIMAR” S.C., TELKONET Sp. z o.o. , Capitales sp. z o.o., EG Design Anna Gruszecka, K2 Internet , MONIKA KWIATKOWSKA „INNOWACJE”, SPYRA PRIMO POLAND , Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik, Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., Prosperous Partners Sp. z o.o., GROT Marek Dobrzyński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *